obálka brožury
ilustrace
skladba sešitu
výběr papíru
sazba textu

moje poslední přání

Brožura citlivě doprovází v zamýšlení se o svém dosavadním životě a důležitých věcech člověka, včetně těch posledních. Sepsání posledních přání je darem, který dáváme sami sobě. Je to čas usebrání. Je to prostor pro hluboké naladění na sebe, kdy se vydáváme do svého nitra, abychom vynesli na povrch to, co je pro nás opravdu důležité. Zároveň je vyjádření našich posledních přání velkým darem pro naše blízké. Je to způsob, jak je podpořit v době, kdy už tu s nimi nebudeme. Jak vnést smysl, zodpovědnost i osobitou krásu do způsobu, jakým z tohoto světa odejdeme a co po nás zůstane. Sdílení vyplněné brožury s blízkými nám také otevírá cestu k důležitým rozhovorům, dokud je čas.

KE KOŘENŮM:
brožura o umírání

služby

KE KOŘENŮM: brožura o umírání

V úvodu spolupráce jsem se zabývala vzhledem obálky. Vznikly asi tři vizuální směry, z nichž jeden měl podobu bílé ilustrace na barevném papíru. Bylo však třeba změnit náladu samotné ilustrace a tak jsem na popud Blanky z Ke kořenům přešla z explicitní ilustrace kořenů (tak nějak vyňatých ze země) k myceliím, tedy podhoubí. Jeho spletité sítě na hranici viditelného vyživují a propojují celý les. Krásně to navazuje na myšlenku celé brožury, že i my můžeme nahlédnout hlouběji do svého nitra a zkoumat nepoznané. A to právě díky tomuto sešitu.

začátky

Mycelia a jejich ilustrování mě pohltilo natolik, že jsem v průběhu sázení textu přišla na myšlenku propojení dalších mycelárních struktur spolu s textem. Tento nápad se mi okamžitě přetvořil do vizuální podoby bílého digitálního tisku na průsvitný pauzovací papír. Ten prochází napříč brožurou a skrze svou transparentnost nechává nahlédnout takříkajíc za oponu dalších stránek sešitu.

ilustrace mycélií

Dalším prvkem brožury je zadní kapsa, která schová nejeden složený list papíru. Že se v kapse něco nachází můžete vidět skrz výsek ve tvaru loga organizace. Výroba kapsy prošla po technologické stránce několika fázemi – od skic, přes papírové modely a zkoušky lepení, až po konečnou podobu, která ve skutečnosti vznikla tak trochu omylem, ale plnila svůj účel dokonale.

hra s papírem

Na přání organizace pak vznikl ještě poslední detail na vnější straně obálky, a to zlatá ražba kořínku. Jeho podoba vzešla z jednoduché skici kořínku přetvořené do digitální podoby. Z té nechala tiskárna vyrobit štoček (raznici).

Ještě bylo třeba sjednotit gramáže všech papírů. Sladění zlaté ražby se zlatou nití a temně modrým nebo lilkovým papírem už vzešlo ze strany organizace Ke kořenům.

zlatý kořínek

propojení

Své představy, jak brožuru zhmotnit do papírové podoby, jsem po schválení zadavatelem konzultovala s tiskárnou Grafické papíry. Společně jsme hledali ta nejlepší řešení pro veškeré výstupy. Na druhé straně jsem taky mohla korigovat přání a nápady ze strany Ke kořenům. Na vzniku tohoto sešitu se tedy podílelo velké množství osob a cítím velkou vděčnost, že každý kus prošel rukama tolika šikovných lidí.

Spojením těchto tří stran
✧ zadavatele Ke kořenům jako tvůrce obsahu brožury
✧ mě jako grafika, tvůrce vizuálu se základní znalostí papírů, tisku a technologií
✧ tiskárny Grafické papíry jako experta na papírenské a knihařské techniky
mohla vzniknout právě taková krásná zakázka jako je brožura Moje poslední přání.

Spojením těchto tří stran
✧ zadavatele Ke kořenům jako tvůrce obsahu
✧ mě jako grafika, tvůrce vizuálu se základní znalostí papírů, tisku a technologií
✧ tiskárny Grafické papíry jako experta na papírenské a knihařské techniky
mohla vzniknout právě taková krásná zakázka jako je brožura Moje poslední přání.

Své představy, jak brožuru zhmotnit do papírové podoby, jsem po schválení zadavatelem konzultovala s tiskárnou Grafické papíry. Společně jsme hledali ta nejlepší řešení pro veškeré výstupy. Na druhé straně jsem taky mohla korigovat přání a nápady ze strany Ke kořenům. Na vzniku tohoto sešitu se tedy podílelo velké množství osob a cítím velkou vděčnost, že každý kus prošel rukama tolika šikovných lidí.

“Ke kořenům stromů,
ke kořenům blízkých vztahů,
ke kořenům sebe sama.”

závěrem

— ke korenum.cz

credits

idea, text, myšlenky: Ke kořenům
korektury: Jiří Lněnička
ilustrace, sazba a celková vizuální podoba: Anna Derfler
tisk, lepení, šití, technická podpora: Grafické papíry
fotografie: Tereza Valner, (Anna Derfler)

bylo použito

Písmo: Cormorant Garamond
Papíry: Twill Indigo modrá / Twill Lilková, 240 G (obálka)
Cromatico Extra White, 100 G (ilustrace)
Biotop Off White, 120 G (text)

obálka brožury
ilustrace
skladba sešitu
výběr papíru
sazba textu

služby