daria molnár

Daria jako osobní spiritual business coach pomáhá klientům v dosažení hojnosti ve svém podnikání. Vždy v souladu s dary své duše, v napojení na svou vlastní tvořivou energii. Své lidi nevede za ručičku, nedává jim cílené rady. Spíš otvírá dveře a ukazuje jim, v čem je jejich síla. Propojuje tak ryze pragmatickou rovinu podnikání s tou vnitřní a více spirituální stránkou. Daria věří, že kdyby každý podnikal v souladu se sebou samým, vedlo by to k pozvednutí kolektivního vědomí. A v takovém světě se mohou dít zázraky. Takový svět by mohl být inspirativnějším a lepším místem pro život nás všech i budoucích generací. Na mě bylo otisknout všechny tyto aspekty Dariina podnikání ve vizuální identitě její osobní značky.

spiritual business coach

strategie značky
creative direction
vizuální identita
instagram templates

služby

Tato značka je ryze osobní a tak bylo zapotřebí, aby se v ní cítila dobře hlavně Daria. I proto jsme v průběhu tvorby vizuálního konceptu ztlumily výrazné barvy a celkovou identitu zjemnily a uhladily. Ze strategie vyplynulo, že je třeba cílit především na ženskou klientelu, proto je vzhled loga i celková identita spíše feminní. Daria přistupuje ke každému ze svých klientů zcela individuálně. Vytvořila jsem jí tedy na míru tvořené logo, kde každá jeho křivka je jedinečná.

Podnikání každého z nás by mělo být také individuální a autentické, vždyť i my sami jsme chodící individuality. Jen pro nás není vždy úplně snadné tuto svou cestu podnikání vidět. A právě to nám Daria pomáhá nacházet.

myšlenky stojící za vizuální identitou

Let soul lead

Create over consume

Take responsibility

Imperfect actions over perfect thoughts

Dare to make it yours

photo credits

strategie značky
creative direction
vizuální identita
instagram templates

služby

strategie značky
creative direction
vizuální identita
instagram templates

služby